Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).


 

VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI OCH HUR LÄNGE?

 

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.


VAD ÄR VÅRT ÄNDAMÅL MED INSAMLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.


TA DEL AV, ÄNDRA ELLER RADERA DEN LAGRADE INFORMATIONEN

 

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

SAMTYCKE

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

 

Kontaktinformation

Namn: Bräutigams marsipan & konfektyr AB Telefon: 0300-541870 E-post: info@brautigams.se

 

Bräutigams marsipan & konfektyr AB Organisationsnummer: 556494-1036 Smedjeväg 31 43974 Fjärås